X. ročník extrémního závodu psích spřežení po hřebenech Orlických hor na 222 km a 333 km

Deštné v Orlických horách


RENTPOINT oficiální dopravce Šediváčkova longu

KNIHKUPECTVÍ VÁVROVÁ H.
CHOVATELSKÉ POTŘEBY- KRMIVA maloobchod- velkoobchod FRANIMAL
MVDr. Petr Hrabák veterinární ordinace Prachatice, tel. 602495545
TESAŘSTVÍ Čančara- Konečný Bílý Újezd u Dobrušky
 
TOPlist
 

 


Šediváčkův long XI odstartuje 23. ledna 2007 v 19:00 v  Deštném v Orlických horách

Přihlášení závodníci  
Přihláška
Tisk- CZ (.doc 102 kB)
Chiplist (.rtf 855 kB) Stránky roku 2005

Závod je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis PLAKÁT- POSTER

AKCE PRO PLAN pro účastníky Šediváčkova longu 2006 zde
Nabídka superpremiových krmiv Purina Pro Plan na sezónu 2005/06 pro mushery zde

Vítejte na stránkách 10. ročníku Šediváčkova longu- závodu na 222 a 333km. Na tomto místě Vám budeme nabízet nejčerstvější informace o průběhu závodu.

Welcome to the web pages of the 10th year of Sedivakuv Long - 222 and 333km dog sled race. We are going to offer you here the most recent information about the current course of the race.

Mushers 2006

Photo: Thomas Ackermann
FOTOGALERIE - PHOTOGALLERY- 2006 zde, here

 

29.01.2006

Je po všem, závod skončil. Závodníci balí saně i psy, všude se někdo hemží aby dokončil svoji práci. Je potřeba rozmrazit zamrzlá auta a vydat se na cestu domů. Šedesát závodníků a s nimi i 400 psů dokončilo svůj závod.

Everything has finished. The mushers are packing the sled, dogs and everywhere is someone to finish his work. It is necessary to unfreeze the frozen cars and set on the way home. Sixty mushers and with them about 400 dogs have finished their race.

Je čas na zamyšlení. Tento závod by se nemohl konat bez lidí, kteří jej připravovali celý rok- Pavla a Andrei Kučerových a hlavně bez všude přítomných pomocníků: na skůtrech, na kontrolách, na startu a v cíli, v autech a na silnicích... Kolik tu těch pomocníků vlastně bylo celkem? Těžko říci, ale bez nich by Šediváčkův long nebyl. Na tomto místě je třeba všem, kteří se o tento nádherný závod zasloužili poděkovat a složit poklonu za to, že jsou v dnešní uspěchané době schopni obětovat svůj volný čas a svoji energii pro tak nesmyslnou, ale krásnou věc.

It is time to flashback. This race could not have been organized without people who have been preparing it for all year - Pavel and Andrea Kucerovi and also not without the voluntary helpers on the snow scooters, on the check points, at the start and finish, in the cars and on the roads... How many of them were there? It is hard to say but Sedivackuv long wouldn´t be possible without them. At this place it is time to say thank you we appreciate it to everyone who took part in the organization of this fantastic race. To admire that they were able to spend their free time and energy for so "unreasonable" but fantastic thing.

Je to velmi těžké uprostřed Evropy zorganizovat podnik jako tento. Kolik různých povolení a žádostí je potřeba zajistit. Kolik je potřeba zajistit peněz alespoň na základní náklady spojené s úpravou trati. Letošní sněhová kalamita přinesla i své v podobě popadaných stromů po celé trati s kterými se skůtraři museli vypořádat.

It is very difficult to organize a meeting such as this in the middle of Europe. How many various licences, requests, permissions were needed! How much money was needed at least for the basic expenses for the ploughing the trail which was much more demanding this year after the snow storm and the snow calamity on the tops of the mountains.

Tak tedy díky za krásný závod a možnost strávit několik dní mezi lidmi s kterými si mám co říci... třeba o psech.

So thanks again for such a beautiful race and the time we could spend among people whose company we enjoy and who we can chat with forever.... e.g. about the dogs.

Photo: Petra Anderlová

Máte-li zájem o fotografie nebo film z průběhu závodu kontaktujte prosím:

If you are interested in photos or a film from the race, please contact:

mueller.kucera@web.de

 

28.01.2006

Poslední etapa na 39km- The last part of the trail - 39km
konečné výsledky, final results

Ranní starty probíhaly od deváté hodiny. Teplota byla naměřena -19 oC. Vyšlo jasné slunce a vše ozařovalo ve svém jasném lesku. Závodníci vyrazili na svoji poslední etapu, která ve srovnání s těmi předešlými byla jak radostnou vyjížďkou na posledních čtyřicet km. Trať byla krásně umrzlá a vedla přes hřebeny Orlických hor. O pořadích už bylo většinou již rozhodnu a tak trať vesele utíkala i s možností nádherných výhledů do kraje. Byl to krásný pocit při průjezdu cílem, že jsme to opravdu dokázali a jsme v tom vytouženém místě ke kterému nás vedlo 220 km nebo 343 km.

The morning starts were on from 9AM. The temperature was measured -19oC. The sun rose and everything was glittering in its rays. The mushers set on their last part of the trail which compared to the previous ones was only a fantastic ride for 40km. The trail surface was frozen and led them over the Orlicke mountains ridges. The places had already been decided so everyone was enjoying the trail more and was admiring the magnificent views all around. The feeling when coming back to the finish was unbelievable - we have managed it, we are at the end of 220 or 343km.

Závod dokončilo 30 závodníků z 64.

There came 30 mushers who have finished the race out of 64.

Od 18 hodiny proběhlo slavnostní vyhlášení za přítomnosti patronky závodu senátorky Vendulka Domšové, které jako každý rok doprovázela ukrutná zima. Po vyhlášení přišla vhod vyhřátá hospoda a možnost naposledy si o všem podiskutovat a probrat strategie na další ročník, tentoktát již jedenáctý.

Starting at 6PM there was the finishing ceremonial in the presence of patron of race senator Vendula Domšová. As usual in the past years it was pretty cold. After the ceremonial everyone went back to the pub for some hot or cold drink. They had the opportunity to talk about all the necessary strategies for the next year, whish will be 11th.

         

Photo: Thomas Ackermann

26.01.-27.01.2006

Večerní musher meeting byl pojat jako slavnostní oslava již desátého ročníku. Všem musherům, kteří se závodu zůčastnili alespoň pětkrát a všem zasloužilým organizátorům a sponzorům byly předány pamnětní přesky k opaskům s logem závodu. Po ujasnění všech detailů k zítřejší trati byla zahájena zábava s muzikou s naším tradičně oblíbeným VanHulenem. Všichni se veselili a těšili na poslední kilometry za psím spřežením.

The last evening musher meeting was understood as the celebration of the tenth anniversary of Sedivackuv long. All mushers who took part in the race at least five times, all organizers and sponzors were given plaquets and presents - the belt buckets with Sedivacek. After checking all the important detail for tomorrow´s trail started the music entertainment with our favourite Van Hulen music group. Everyone was joyful and looking forward to the last kilometres of the dog sledding race.

Výsledky, results

Tak závodníci jsou zpět z bivaku. Včerejší trať byla dlouhá jenom 38 km ale stála svojí namáhavostí za to. Táhla se pouze po hřebenech na české straně a trať byla projeta pouze skůtrem, protože rolba sem nemá povolený vstup. Trať chvílemi vedla po ledových zavátých pláních a pak zase po sněhových úbočích, kde se saně převraceli do údolí. Když trať začala klesat do Souvlastí, tak nebylo ještě vyhráno, protože trať byla měká a rozsolená a takže byla stejně namáhavá jako by se jelo do kopce. Po příjezdu na bivak si všichni musheři zaparkovali psy pod stromy a vytvářeli nejrůznější záhraby aby jejich noc byla co nejpohodlnější.

All the mushers are back from the bivouac now. The trail yesterday took only 38 km but it was worth the challenge. It went only on the Czech mountain side and the trail was prepared only by the snowscooter because the snow truck was not allowed to go there. The trail went partly on the icy flurried plains and then on the snowy slopes where the sled tended to fall down to the valley. When the trail started to descend to village Souvlasti it was still not won. The snow got soft, salty and slushy so it was as hard as going up the hill. After the arrival to the bivouac all mushers put the dogs on the stake outs under the trees and started to build various snow hides to have as comfortable night as possible.

Závodníci na 333 jeli trať douhou 83 km, v závodě pokračují již jen čtyři: Radek Havrda, Honza Čapek, Honza Teichman s osmi až deseti alaskány a Christopher Kuhn se čtyřmi malamuty. Christophrův čas je ve srovnání ostatními dost pomalejší, ale jede stále vpřed. Včera v cíli vyprávěl o tom jak připravil pro psy zákusky ve formě lojových koulí se všemi možnými dobrotami. Pro sebe přibalil do saní několik klobás. Nakonec to dopadlo tak, že malamuti na trati snědly klobásy a na Kristophera zbyly lojové koule.

The 333 mushers went 83km long part and there are only four left: Radek Havrda, Honza Capek, Honza Teichman all with eight to ten Alaskan dogs and Christopher Kuhn with four Malamuts. The time of Christopher is much slower compared to the others but he is still continuing. Yesterday after the day finish he was telling stories how he prepared special dog sweets formed as fat balls mixed with other goodies and for himself he packed a few sausages. The story finished when his dogs ate all the sausages and all that was left for Christopher were only the fat balls.

Dnešní noc byla celkem teplá jen - 14oC trochu jen víc pofukovalo. Ten kdo nelenil a zahrabal se do sněhu tuto svoji námahu v noci jistě ocenil.

Tonight was "quite" warm, -14oC only it was a bit more windy. Who was not lazy and built himself a good snow hide, he really appreciated it.

Photo: Thomas Ackermann

Vstávání do chladného rána nebylo moc příjemné, ale teplo na statku, který sloužil jako zázemí vše vynahradilo.

Getting up to the cold morning wasn´t very pleasant but at the farm which was our base was nice and warm.

Starty probíhaly od osmi hodin ve stejném pořadí jako předešlý den. Všichni startovali na 77 km.

Today´s part started at 8AM in the same order of the mushers as the day before. Everyone went 77km.

Dnešní trať vedla zpět přes hřebeny na Masarykovu chatu a pak dolů do Polska na 40 km okruh a pak zase zpět, kde pak následovala odbočka do Deštného. Vítr na hřebenech nebyl tak silný ani tak studený jako v předchozích dnech. Svítilo krásně slunce a cesta pěkně utíkala. Musherům se naskytly překrásné výhledy přes Polsko až na Králický Sněžník a hřebeny Jeseníků.

The trail today went from Souvlastni back over the mountain ridge to Masaryk challet then down to 40km circuit in Poland and back to the turn to Destne. The wind on top was not as strong and not as cold as in the past days. The sun was shinning and the trail went smoothly. All the mushers had a fantastic view over Poland to the Kralicky Sneznik and Jeseniky mountain ridges.

Zítra je poslední den závodu a starty začínají od devíti hodin. Konečnou zprávu is celkovými výsledky přineseme večer.

Tomorrow is the last day of the race. The start for the trail is from 9AM. We will bing the final report of the races tomorrow evening.

Photo: Thomas Ackermann

26.01.2006

Včerejší závod dokončilo 35 závodníků z 57 na trati 222km. Musheři na 333 pokračují zatím všichni. Byla udělena cena Fair Play závodníkovi Janu Čepkovi, že zachytil ujíždějící spřežení dvanácti haskounů, kteří utekli po přecvaknutí středové lainy musherovi startujícímu s 14 psy.

There were 35 racers out of 57 who finished yesterday´s part of the 222km race. All mushers for 333km will continue today again. Jan Cepek got the Fair Play award after he caught twelve out of fourteen ecaping husky dogs who tried to run away after chewing the mid line.

Hluboko do noci byly auty sváženi psi a saně závodníků, kteří závod vzdali, nebo z něj byli odvoláni.

The cars were delivering all dogs, sled and mushers who gave up or were called off the race back to the starting point until late at night.

Dnes proběhnou starty opět od deseti a cíl bude na bivaku v Souvlastí. Trať bude dnes pro 222 pouhých 35km. Zítřejší nejdelší etapa na 77km bude dost krutá, protože psi stráví noc na sněhu a zde se jistě rozhodne i o konečném pořadí.

The start today will begin again at 10AM and the finish tonight is at the bivouac at Souvlastí. The trail for 222km will be only 35km. Tomorow will be the longest part of all - 77km and it will be pretty tough after the dogs and mushers will spend the cold night out on the snow. After that the total list and positions will definitely change.

Na bivak nemají přístup pomocníci takže si musí každý musher poradit se svými psy sám a sám se i o ně postarat. Podle dosavadních informací nebude na bivaku voda, protože zamrzla.

The mushers´helpers cannot come to the bivouac and so each musher has to manage the dogs and himself by his or her own. According to the recent information there won´t be any water there because it got forzen ove the past freezing nights.

Tím dnešní spravodajství končím a další zprávy se zde oběví až po mém návratu z bivaku, tzn. zítra večír.

This is all the news for today. Next news will come tomorrow evening after my return from the bivouac.

 

25.01.2006 večer, evening

Výsledky, results

Pomalu dojíždí poslední závodníci z tratí 89 a 69km. Většina závodníků strávila na trati 5 až 8 hodin ale i více. Momentálně ve 20:00 nedorazilo ještě 15 musherů. Trať byla skvěle připravena a především i značena. Velkým překvapením pro všechny zůčastněné byly tratě na polské straně, které vedli naprosto úžasnou krajinou a celé byla upravena rolbou. Tato Polská etapa dlouhá 40 km vedla dole v údolí mezi vzrostlými stromy. Na hřebenech hor však fučel silný vítr, který strhával vše co se mu postavilo do cesty. Člověk se musel krčit za saněmi a hledat trochu závětří aby se mohl vůbec nadechnout a zároveň mu omrzalo vše, co nebylo dostatečně chráněno. Opravdu nezávidím těm, kteří zde jedou už za tmy. Naprosto neuvěřitelný je výkon dobrovolných pomocníků na trati, kteří zde mrznou i 12 hodin. Zdá se, že dost lidí závod vzdalo, ale to vše se ukáže až po zveřejnění výsledků. Stále však nejsou v cíli všichni.

The muhers are slowly coming back from the 89 and 69km trails. Most of the racers spent from 5 to 8 hours on the trail. At the moment at 8PM there are still about 15 mushers out. The trail was well prepared and well marked. The most surprising for everybody was the trail on the Polish side of the border which went through amazing countryside and was well prepared by the snow truck. This 40km long part went down in the valley among the well grown trees all covered in snow and frost. On the mountain ridge there blew strong wind almost a gale which was destroying all in its way. The mushers had to bend down behind the sled rail to get a bit of lee and to breathe and everything that was not properly covered was freezing to death. I do not envy those who are still there at night. The most incredible was also the service of the voluntary helpers some of them being out there more than twelve hours. It seems that a lot of mushers gave up but everything will be known after the evening results. At the moment there are still not everybody back down.

Photo: Thomas Ackermann & Petra Anderlová

25.01.2006 ráno, morning

Havrda Radek včera zvítězil v první noční etapě na 45 km časem 2:28:40 s průměrnou rychlostí 18,16 km/h. Dále dojeli Teichman Jan s odstupem 30:05 a Čapek Jan s odstupem 34:22 dále závod dokončili Tyroler Ctirad, Christoph Kuhn.

Havrda Radek won the first part of the race last night - 45km with the time 2:28:40 with the average speed 18,16km/h. Next followed Teichman Jan 30:05 after and Capek Jan 34:22 minutes after. To the finish also came Tyroler Ctirad and Christoph Kuhn.

Photo: Thomas Ackermann

Dnes závodníci vyjedou na trať 89 a 69 km. Starty začínají v 10:00. K závodu na 333km nastoupí 5 závodníků a na trať na 222 km 57 musherů se svými psy- ve čtyřech kategoriích psích spřežení a dvouch kategoriích lyžařských. Nejobsazenější kategorie je LT2 s pěti až osmi čistokrevnými psy v obsazení 20 musherů.

Today is the program of the trail 89 and 69 km. The start is at 10AM. There will be 5 mushers for the 333km trail and 57 mushers for the 222km. There are four cathegories of the dogsled and two skiing cathegories. The most applied cathegory is LT2 - the sled with five to eight pure breed dogs - where have applied twenty mushers.

24.01.2006

Ranní teplota u penzionu Kristýna byla naměřena -22 oC. Některá auta měla problém po studené noci nastartovat. Ranní slunce ale zazářilo překrásným jasem a vše zmrzlím musherům i psům vynahradilo. Deštné hlásí metr sněhu. Prostě ideální podmínky.

The morning temperature by the penzion Kristyna was minus 22oC. Some cars had a problem to start their engines after such a cold night. Nevertheless the morning sun started shining brightly and gave it back to all frozen mushers and their dogs. In Destne is over one metre of snow. Just perfect conditions.

 

Photo: Thomas Ackermann

Od rána přijíždějí poslední musheři a připravují své saně k závodu. Letos máme 82 přihlášených závodníků z deseti zemí. Do šestnácté hodiny probíhala přejímka psů a pak následovala schůzka závodníků, kde byla popsána trať a nástrahy na ní. Zítřejší trať bude směřovat až do Polska, kde musheři projedou asi čtyřiceti kilometrovým úsekem. Pozor na popadané stromy a větve stromů, které jsou velmi nízko nad tratí.

The mushers have been coming since the early morning and everybod has been preparing their sled for the race. This year have applied 82 people from 10 countries. There was a check in of the dogs to 4PM and then followed the mushers´meeting where the trail together with the most tricky parts was described. The trail tomorrow will lead the mushers to Poland where they will pass about forty kilometres of the trail.

Pavel Kučera- ředitel závodu dostal dárek k desátému ročníku: svoji zmenčeninu... Že by padla slza dojetí ?

Pavel Kučera - the leader of the race got a special present to the tenth anniversary of the race: his own miniature... Would there be a tear of emotion?

Momentálně se všichni chystají do Deštného na slavnostní zahájení a první starty závodníků 333 na noční etapu. Výsledky prvních 45 km se dozvíte zítra ráno i s fotografiemi.

At the moment everybody is going to Destne for the opening ceremonial with the first six starts of the 333km racers of the night part. The results of the first 45km will be known tomorrow morning together with the photographs.

Photo: Thomas Ackermann


Charakteristika závodu: Etapový závod psích spřežení po hřebenech Orlických hor s jedním povinným bivakem ( nocleh na sněhu) s mezinárodní účastí spřežení ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie a Holandska. Je nejdelším závodem psích spřežení v České republice a patří k nejtěžším závodům v Evropě vůbec. Již několik let se jezdí jako mistrovství ČR v LONGu ( dlouhá trať) a v roce 2004 se jel jako Mistrovství Evropy v LONGu i v MIDu. Od roku 2002 je Šediváčkův long zařazen do série čtyř extrémních závodů psích spřežení o titul IRON SLED DOG MAN ( dva z těchto závodů jsou pořádány v rakouských a jeden ve švýcarských Alpách).
Šediváčkův long je velmi dobře organizačně i mediálně zajištěn a nabízí všem zúčastněným ( psům, závodníkům, divákům, organizátorům i sponzorům) naprosto výjimečný zážitek. Pro nepřítomné jsou k dispozici přímé vstupy v rozhlase a v televizi, reportáže v tisku a pro všechny zájemce z každého ročníku dokumentární film. Závod má i svoji internetovou stránku, kde naleznete všechny informace včetně průběžných a konečných výsledků na adrese www.czechlongtrail.com .

Informace k X. ročníku: Klasický čtyřdenní etapový závod s jedním povinným bivakem o délce 222 km, Mistrovství republiky v LONGu 2006, součást IRON SLED DOG MAN 2006. Druhý závod o délce 333 km je prestižním závodem pouze pro zkušené. Zahájen bude noční etapou. Novinka letošního Šediváčkova longu je spolupráce s polským Musherskym klubem Amarok, který rozšíří naše tratě o dva okruhy v délce 30-50 km.

Mapa: mapa ČR, Deštné v Orlických horách

Termín: 24.- 28. leden 2006

     
333 km
222 km
Út 24.1.2006 do16:00
Přejímka psů
    18:00
Slavnostní zahájení pod sjezdovkami fa Sport Profi s.r.o.
    19:00
Start na 45 km
St 25.1.2006 10:00
Start na 69 km
    11:30
Start na 89 km
Čt 26.1.2006 09:00
Start na 83 km s cílem na bivaku
    10:00
Start na 35 km s cílem na bivaku
27.1.2006 08:00
Start z bivaku na 77 km
Start z bivaku na 77 km
So 28.1.2006 09:00
Start na 41 km
Start na 41 km
    18:00
Slavnostní vyhlášení

Přejímka psů: veterinární přejímka a kontrola závodních race pasů u čistokrevných psů (dle FISTC) do 16:00. Jestliže nebudou psi zkontrolováni, nebudou připuštěni ke startu.

Startovné: 1000,- Kč

Slavnostní zahájení: 24.1.2006 v 18:00 pod sjezdovkami fa Sport Profi s.r.o. v Deštném v Orlických horách. Průvod závodníků s loučemi od penzionu Kristýna v Jedlové vyjde v 17:30.

Stakeout: u penzionu Kristýna v Jedlové v Orlických horách


Ubytování: koordinuje pořadatel na místních penzionech a hotelech.


Hudba: každý večer

Čas a místo startů: v úterý 24. ledna 2006 v 19:00 na první noční etapu, ve středu, čtvrtek a pátek od 9:00 od penzionu Kristýna.


Bivak: v katastru obce Souvlastí. Na bivaku není povolena pomoc závodníkům dalšími osobami ( doghandlery). V případě neuposlechnutí tohoto zákazu následuje diskvalifikace závodníka ze závodu.


Celková délka etap:

222 km ( LONG), 333 km ( LONG verze 333)


Povinná zátěž: 7 kg na psa, maximálně 70 kg.
Povinná výbava saní:
- botičky pro psy- 4ks na psa
- krmivo pro psy 1 kg na psa při dojezdu do cíle
- náhradní postroje 2ks
- náhradní obojek 2ks
- náhradní šnůry kompletní dle velikosti spřežení
- misky
- lékárnička
- vařič + hrnec s objemem ( 1litr na psa)
- pro všechny ohařovité psy oblečky
- vak na saně s transportním místem pro 2 psy ( spřežení nad 6 psů), pro 1 psa ( spřežení do 6 psů)
- stake out
- jídlo pro mushera 2kg
- komletní náhradní oblečení pro mushera
- stan nebo celta
- spacák, karimatka
- orientační pomůcky- mapa, kompas nebo GPS
- osobní doklady- pas
- dobrá čelovka se svítivostí min. 5 hodin + náhradní baterie
- vázací šnůra min. 3 m dlouhá
- saně musí být vybaveny funkční brzdou, brzdící dečkou, pojistnou šňůrou a dvěma kotvami ( spřežení nad 6 psů), jednou kotvou ( spřežení do 6 psů)

Kategorie Šediváčkova longu: LT1, LT2, LTO, pulka, otevření bez rozlišení velikosti spřežení, Vyhlášení MR ČR v čistokrevných: LC1, LA1, otevření bez rozlišení velikosti spřežení.
Skiering: zvláštní výbava a výpomoc dle pořadatelů- jen pro zkušené závodníky.


Finanční zajištění závodu: Vzhledem k extrémní náročnosti organizace Šediváčkova longu vítají pořadatelé jakoukoli finanční, technickou či jinou pomoc sponzorů.


Kontakt na pořadatele závodu: Pavel Kučera, Nová 303, 38451 Volary, Czech republic, Tel: 00420 602 109 583, E-mail: mueller.kucera@web.de

 
 

Created by Jana Henychova, Photo by Thomas Ackermann